محتویات تکمیلی اپیزود ششم رادیو امیدی هست را اینجا مشاهده نمایید.